Maa-ainekset

Maa-ainesten vastaanottokäytännöt vaihtelevat Kiertokapulan eri toimipisteissä.
Tietoa puhtaiden ja pilaantuneiden maiden vastaanotosta löytyy täältä.