Kattohuopa

Kattohuopajätteiden vastaanotto erillään muista rakennusjätteistä ja sitä kautta materiaalihyödyntäminen ovat uusia asioita Suomessa. Kattohuopa murskataan ja hyödynnetään uuden asfaltin raaka-aineena.

Kiertokapula on aloittanut vastaanoton erillisenä jätejakeena kaikilla jätteidenkäsittelyalueillaan ensimmäisten jätehuoltoyhtiöiden joukossa. Puhtaana jakeena vastaanotetut, materiaalihyödynnettävät jätteet ovat myös tuojalle edullisempia kuin sekalainen rakennus- ja purkujäte.

Kyllä:

 • Bitumikattohuoparullat
 • Kaikki palakoot
 • Singelisorakattomateriaalit
 • Naulat
 • vähäisiä määriä bitumissa kiinni olevia singelisora- ja eristemateriaaleja (esim. villaa 1-2 cm)
 • yksittäisiä huovassa kiinni olevia puita, irtopuut ehdottomasti pois
 • Epäpuhtauksia sallitaan kaiken kaikkiaan 2 tilavuus-% (visuaalinen tarkastelu)

Ei:

 • Asbestipitoiset huovat
  (pieniä määriä, max. 2 m3, otetaan vastaan kaikilla jätteidenkäsittelyalueillamme hinnaston mukaisesti asbestijätteenä, suurempia kuormia ainoastaan Karanojalla Hämeenlinnassa)
 • Lista- ja eristemateriaalit
 • Puu-, rima- ja vanerimateriaalit
 • Kartongit ja alumiinipaperit
 • Isot metallit ja pellit
 • Maa‐ ja kiviainekset
 • Kumi- ja muovimateriaalit

Jos epäilet, että kattohuovassa on asbestia, lue tämä:

 • 1930‐80 ‐luvuilla joissakin bitumihuovissa käytettiin asbestia mm. läpivientialueilla sekä joidenkin bitumihuopien valmistuksessa.
 • Asbestikartoituksen teko on lain mukaan purkutyön tilaajan (kiinteistön omistajan) velvollisuus ennen purkutyöhön ryhtymistä.
 • Kattohuopajäte on 1930‐80 ‐luvuilta eikä kartoitusta ole tehty (tai kartoitus on tehty ja sisältää asbestia): otetaan vastaan asbestina.
 • Kattohuopajäte on 1930‐80 ‐luvuilta ja kartoitus on tehty, ei sisällä asbestia: otetaan vastaan kattohuopajätteenä.