Ajankohtaista

Tältä sivulta löytyvät lehdistötiedotteemme sekä muut ajankohtaiset asiat.

Karanojan jätteidenkäsittelyalueen vedet eivät aiheuta hajua

Kiertokapula Oy:n Karanojan jätteidenkäsittelyalueen hajuhaittojen alkuperäselvityksissä on päästy merkittävä askel eteenpäin. Tähän asti tehtyjen tutkimusten perusteella epätavallinen haju ei tällä hetkellä johdu ainakaan Karanojan jätteidenkäsittelyalueelta peräisin olevista jätevesistä.