Valitse sivu

Muovipakkausten keräys

Puhelinvaihde

075 753 0000 (pvm/mpm)


Kiinteistön jätehuolto

075 753 0010

asiakaspalvelu@kiertokapula.fi

Jäteneuvonta

075 753 0011

neuvonta@kiertokapula.fi

Palaute tai ympäristöhavainto

Muut yhteystiedot

Kiertokapula hoitaa muovipakkausjätteiden keräyksen niissä kunnissa, joissa se hoitaa myös seka- ja biojätteen keräyksen. Kiinteistöjen muovipakkausten keräykseen liittyvät asiat voi hoitaa asiakaspalvelumme kautta (pl. Janakkala ja Nurmijärvi).

1.4.2020 voimaan tulleiden uusien jätehuoltomääräysten myötä muovipakkausjätteen erilliskeräys on pakollista vähintään viiden asuinhuoneiston kiinteistöissä. Muilla kunnallisen jätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä esim. kouluilla ja päiväkodeilla keräysvelvoite syntyy, kun muovipakkauksia kertyy vähintään 20 kiloa kuukaudessa. Kiertokapula hoitaa muovipakkausten keräyksen niissä kunnissa, joissa se hoitaa myös seka- ja biojätteen keräyksen. Muovipakkausten keräystä ei voi järjestää kiinteistöille muiden toimijoiden kautta ja aikaisemmat keräyssopimukset päättyivät Kiertokapulan keräyksen alettua. Keräyksemme ei koske Janakkalaa ja Nurmijärveä.

Myös muut muovipakkauksia keräävän auton ajoreitin varrella olevat kiinteistöt eli esimerkiksi omakotitalot tai pienemmät taloyhtiöt voivat liittyä mukaan keräykseen. Muovipakkauksia voi myös kerätä kimppakeräyksenä lähellä sijaitsevien kiinteistöjen kanssa. Taajaman ulkopuolella olevien kiinteistöjen liittymistä joudutaan harkitsemaan erikseen, koska pitkät ajomatkat eivät ole ympäristön kannalta hyvä vaihtoehto. Parempi vaihtoehto on kuljettaa muovipakkaukset esimerkiksi kauppareissulla RINKI-ekopisteeseen. Mikäli kiinteistöllä halutaan aloittaa muovipakkausten keräys, pyydämme olemaan yhteydessä asiakaspalveluumme, jossa voidaan selvittää kiinteistön soveltuvuus keräykseen. Asiakaspalveluumme voit olla yhteydessä puh. 075 753 0010 tai sähköpostitse asiakaspalvelu@kiertokapula.fi.

Muovipakkausten keräyksen hintaan kuuluu keräysastia, joka toimitetaan kiinteistölle keräyksen alkaessa. Muovipakkausten keräys voidaan järjestää myös syväkeräyksenä, jolloin kiinteistö vastaa keräysastian hankkimisesta ja asentamisesta. Kiinteistön vastuulle kuuluu myös jätehuoltomääräysten mukaisen keräyspaikan järjestäminen.

Muovipakkausten lajittelu

Asiakasnetistämme voi tilata jäteastiatarroja sekä lajitteluohjeita kiinteistön jätetilaan lajittelua helpottamaan. Kiertokapulan toimittamat jäteastiat on tarroitettu jo valmiiksi muovipakkausten lajitteluohjeella. Lajitteluun liittyvissä kysymyksissä vastaa Kiertokapulan neuvonta puh. 075 753 0011 (ma-pe klo 8–15) tai neuvonta[at]kiertokapula.fi.

Usein kysytyt kysymykset

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin vastauksineen.