Valitse sivu

Muovipakkausten keräys

Puhelinvaihde

075 753 0000 (pvm/mpm)


Kiinteistön jätehuolto

075 753 0010

asiakaspalvelu@kiertokapula.fi

Jäteneuvonta

075 753 0011

neuvonta@kiertokapula.fi

Palaute tai ympäristöhavainto

Muut yhteystiedot

1.4.2020 voimaan tulleiden jätehuoltomääräysten myötä muovipakkausjätteen erilliskeräys tulee pakolliseksi vähintään viiden asuinhuoneiston kiinteistöissä.

Kiertokapula aloittaa muovipakkausten keräyksen niissä kunnissa, joissa se hoitaa seka- ja biojätteen keräyksen. Keräyksemme ei koske Janakkalaa ja Nurmijärveä. Keräys toteutetaan kahtena eri urakka-alueena. Toimialueemme eteläisissä kunnissa (Kerava, Tuusula, Järvenpää, Mäntsälä, Hyvinkää) keräys aloitettiin 1.3.2021 ja pohjoisissa kunnissa (Hausjärvi, Loppi, Riihimäki, Hattula, Hämeenlinna, Valkeakoski) aloitetaan 3.5.2021. Mikäli kiinteistöllä on jo muovipakkausten keräys käynnissä muun toimijan kautta, se päättyy ilman erillistä irtisanomista Kiertokapulan keräyksen alkaessa.

Keräykseen velvoitettuja ovat kiinteistöt, joissa on vähintään viisi huoneistoa. Keräyksen käynnistyttyä myös muut ajoreitin varrella olevat kiinteistöt voivat liittyä mukaan keräykseen. Taajaman ulkopuolella olevien kiinteistöjen liittymistä joudutaan harkitsemaan erikseen, koska pitkät ajomatkat eivät ole ympäristön kannalta hyvä vaihtoehto. Parempi vaihtoehto on kuljettaa muovipakkaukset esimerkiksi kauppareissulla RINKI-ekopisteeseen. Mikäli kiinteistöllä halutaan aloittaa muovipakkausten keräys, pyydämme olemaan yhteydessä asiakaspalveluumme kesäkuussa, kun myös pohjoisen alueen keräys on saatu käyntiin.

Keräyksen aloittaminen

Jokaiselle keräykseen velvoitetulle kiinteistölle on tehty palveluehdotus, johon pääsee tutustumaan Asiakasnetissämme. Mikäli palveluehdotuksessa on korjattavaa, pyydämme isännöitsijöitä tai taloyhtiönsä muovipakkausten keräyksestä vastaavia henkilöitä ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme pikimmiten. Palveluehdotukseen voi laittaa muutosehdotuksia myös Asiakasnetissä. Mikäli kiinteistöllä on jo muovipakkausten keräys, se päättyy nykyisen toimijan osalta ja siirtyy Kiertokapulalle sivulla kerrotun aikataulun mukaisesti.

Keräysastiat

Aloitamme keltakantisten keräysastioiden toimittamisen eteläisten kiinteistöille viikolla kolme (3). Pohjoisten kuntien osalta astiatoimitukset alkavat maaliskuussa. Vaikka astia saapuukin pihamaalle, sitä ei saa alkaa täyttämään ennen keräyksen alkamista. Astiassa on huomiotarra, joka muistuttaa käyttöönottopäivästä. Tarran voi poistaa kannesta keräyksen alkaessa. Mikäli astiaa täytetään ennen keräystä, se tyhjennetään sekajätteenä. Astia sisältyy muovipakkausten jäteastiatyhjennyksen hintaan.

Mikäli kiinteistöllä on jo muovipakkausten keräys, vaihtelee käytäntö sen mukaan, mikä toimija on kyseessä ja onko kiinteistöllä käytössä oma astia vai vuokra-astia. Lassila&Tikanoja Oyj:n ja Keräyspaperi&Kuljetus Lindholm Ky:n vuokra-astiat siirtyvät Kiertokapulalle keräyksen alkaessa. Nämä astiat säilyvät kiinteistöillä edelleen keräysastioina. Muiden toimijoiden kautta vuokrattujen astioiden pois nouto kiinteistöltä tulee kiinteistön itse sopia ko. toimijan kanssa. Kiertokapula toimittaa uudet astiat keräystä varten. Mikäli keräyksessä käytettävä astia on kiinteistön oma, suosittelemme tarkistamaan Asiakasnetistämme, onko nykyinen toimija ilmoittanut kiinteistön oman astian käytöstä. Mikäli Kiertokapulalla ei ole tietoa kiinteistön jo olemassa olevasta astiasta, ja kiinteistölle toimitetaan Kiertokapulan astia, joudutaan sen mahdollisesta poisviennistä perimään korvaus. Kustannus keräyksestä on sama riippumatta siitä, käytetäänkö kiinteistöllä omaa vai Kiertokapulan astiaa.

Mikäli muovipakkausten keräys halutaan järjestää syväkeräyksenä, vastaa kiinteistö mahdollisen uuden syväkeräysastian hankkimisesta ja asentamisesta tai jo olemassa olevan astian jakamisesta sekajätteelle ja muovipakkauksille. Syväkeräyksestä tulee ilmoittaa Kiertokapulan asiakaspalveluun.

Isännöitsijän ja taloyhtiön velvollisuudet

  • Palveluehdotukseen tutustuminen Asiakasnetissä ja mahdollisten muutosten tekeminen asiakaspalvelussamme.
  • Jätehuoltomääräysten mukaisen keräyspaikan järjestäminen. Mikäli jäteastian sijoittamiseen liittyen on kysyttävää, tulee olla yhteydessä asiakaspalveluumme.
  • Jos kyse on syväkeräyksestä, kiinteistö vastaa mahdollisen uuden syväkeräysastian hankkimisesta ja asentamisesta tai jo olemassa olevan astian jakamisesta sekajätteelle ja muovipakkauksille. Syväkeräyksestä tulee ilmoittaa Kiertokapulan asiakaspalveluun.
  • Asukkaiden tiedottaminen keräyksen alkamisesta ja muovipakkausten lajitteluohjeista.

Kustannukset

Muovipakkausten keräyshinnat vuodelle 2021 selviävät Kiertokapula Oy:n jätemaksutaksasta. Jätemaksutaksaan pääset tästä. Kuntakohtaiset hinnastot alkavat sivulta 19.

Muovipakkausten lajittelu

Asiakasnetistämme voi tilata jäteastiatarroja sekä lajitteluohjeita kiinteistön jätetilaan lajittelua helpottamaan. Kiertokapulan toimittamat jäteastiat on tarroitettu jo valmiiksi muovipakkausten lajitteluohjeella.

Lajitteluun liittyvissä kysymyksissä vastaa Kiertokapulan neuvonta puh. 075 753 0011 (ma-pe klo 8–15) tai neuvonta[at]kiertokapula.fi.

Usein kysytyt kysymykset

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin vastauksineen.