Valitse sivu

Muovipakkausten keräys

Puhelinvaihde

075 753 0000 (pvm/mpm)


Kiinteistön jätehuolto

075 753 0010

asiakaspalvelu@kiertokapula.fi

Jäteneuvonta

075 753 0011

neuvonta@kiertokapula.fi

Palaute tai ympäristöhavainto

Muut yhteystiedot

1.4.2020 voimaan tulleiden jätehuoltomääräysten myötä muovipakkausjätteen erilliskeräys tulee pakolliseksi vähintään viiden asuinhuoneiston kiinteistöissä.

Kiertokapula aloittaa muovipakkausten keräyksen niissä kunnissa, joissa se hoitaa seka- ja biojätteen keräyksen. Keräyksemme ei koske Janakkalaa ja Nurmijärveä. Keräys toteutetaan kahtena eri urakka-alueena. Toimialueemme eteläisissä kunnissa (Kerava, Tuusula, Järvenpää, Mäntsälä, Hyvinkää) keräys alkaa 1.3.2021 ja pohjoisissa kunnissa (Hausjärvi, Loppi, Riihimäki, Hattula, Hämeenlinna, Valkeakoski) 3.5.2021. Mikäli kiinteistöllä on jo muovipakkausten keräys käynnissä muun toimijan kautta, se päättyy ilman erillistä irtisanomista Kiertokapulan keräyksen alkaessa.

Keräyksen aloittaminen

Jokaiselle keräykseen velvoitetulle kiinteistölle on tehty palveluehdotus, johon pääsee tutustumaan Asiakasnetissämme. Mikäli palveluehdotuksessa on korjattavaa, pyydämme isännöitsijöitä tai taloyhtiönsä muovipakkausten keräyksestä vastaavia henkilöitä ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme pikimmiten. Palveluehdotukseen voi laittaa muutosehdotuksia myös Asiakasnetissä. Mikäli kiinteistöllä on jo muovipakkausten keräys, se päättyy nykyisen toimijan osalta ja siirtyy Kiertokapulalle sivulla kerrotun aikataulun mukaisesti.

Keräysastiat

Muovipakkausten jäteastiatyhjennyksen hintaan kuuluu astiavuokra. Toimitamme keräysastiat kiinteistöille hyvissä ajoin ennen keräyksen alkamista. Astiatoimitukset alkavat eteläisten kuntien osalta heti vuoden 2021 alussa ja pohjoisten kuntien osalta maaliskuussa. Keräysastia tulee ottaa käyttöön eteläisissä kunnissa vasta 1.3.2021 ja pohjoisissa kunnissa 3.5.2021 alkaen. Ennen keräyksen alkamista täytetyt astiat tyhjennetään sekajätteenä.

Mikäli kiinteistöllä on jo muovipakkausten keräys, vaihtelee käytäntö sen mukaan, mikä toimija on kyseessä ja onko kiinteistöllä käytössä oma astia vai vuokra-astia. Lassila&Tikanoja Oyj:n ja Keräyspaperi&Kuljetus Lindholm Ky:n vuokra-astiat siirtyvät Kiertokapulalle keräyksen alkaessa. Nämä vuokra-astiat säilyvät kiinteistöillä edelleen keräysastioina. Muiden toimijoiden kautta vuokrattujen astioiden pois nouto kiinteistöltä tulee kiinteistön itse sopia ko. toimijan kanssa. Kiertokapula toimittaa uudet astiat keräystä varten. Mikäli keräyksessä käytettävä astia on kiinteistön oma, suosittelemme tarkistamaan Asiakasnetistämme, onko nykyinen toimija ilmoittanut kiinteistön oman astian käytöstä. Mikäli Kiertokapulalla ei ole tietoa kiinteistön jo olemassa olevasta astiasta, ja kiinteistölle toimitetaan Kiertokapulan astia, joudutaan sen mahdollisesta poisviennistä perimään korvaus. Kustannus keräyksestä on sama riippumatta siitä, käytetäänkö kiinteistöllä omaa vai vuokra-astiaa.

Mikäli muovipakkausten keräys halutaan järjestää syväkeräyksenä, vastaa kiinteistö mahdollisen uuden syväkeräysastian hankkimisesta ja asentamisesta tai jo olemassa olevan astian jakamisesta sekajätteelle ja muovipakkauksille. Syväkeräyksestä tulee ilmoittaa Kiertokapulan asiakaspalveluun.

Kustannukset

Muovipakkausten keräyshinnat vuodelle 2021 selviävät Kiertokapula Oy:n jätemaksutaksasta. Taksa on tällä hetkellä luonnosvaiheessa ja se on nähtävillä jätelautakunta Kolmenkierron sivuilla ajalla 2.11.-23.11.2020. Jätemaksutaksan luonnokseen pääset tutustumaan tästä. Muovipakkausten jäteastiatyhjennysten hinnat löytyvät kuntakohtaisista taksoista alkaen sivulta 19.

Muovipakkausten lajittelu

Asiakasnetistämme voi tilata jäteastiatarroja sekä lajitteluohjeita kiinteistön jätetilaan lajittelua helpottamaan. Kiertokapulan toimittamat jäteastiat on tarroitettu jo valmiiksi muovipakkausten lajitteluohjeella.

Lajitteluun liittyvissä kysymyksissä vastaa Kiertokapulan neuvonta puh. 075 753 0011 (ma-pe klo 8–15) tai neuvonta[at]kiertokapula.fi.

Isännöitsijän ja taloyhtiön velvollisuudet

  • Palveluehdotukseen tutustuminen Asiakasnetissä ja mahdollisten muutosten tekeminen asiakaspalvelussamme.
  • Jätehuoltomääräysten mukaisen keräyspaikan järjestäminen.
  • Jos kyse on syväkeräyksestä, kiinteistö vastaa mahdollisen uuden syväkeräysastian hankkimisesta ja asentamisesta tai jo olemassa olevan astian jakamisesta sekajätteelle ja muovipakkauksille. Syväkeräyksestä tulee ilmoittaa Kiertokapulan asiakaspalveluun.
  • Asukkaiden tiedottaminen keräyksen alkamisesta ja muovipakkausten lajitteluohjeista.

Usein kysytyt kysymykset

Tutustu usein kysyttyihin kysymyksiin vastauksineen.