Valitse sivu

Kiertokapula Oy valmistautuu kilpailuttamaan seuraavat urakat ja kutsuu kiinnostuneet urakoitsijat markkinavuoropuheluun koskien urakoiden toteuttamistapoja.

Alustavasti suunnitellut urakka-alueet:

  1. Valkeakosken Lumikorven jätteidenkäsittelyalueen työkonepalvelut sekä maapankin pyöräkonetyöt
  2. Valkeakosken Lumikorven jätteidenkäsittelyalueen jätelavojen vuokraus- ja tyhjennyspalvelut
  3. Hämeenlinnan Karanojan jätteidenkäsittelyalueen työkone- ja kuljetuspalvelut sekä Iittalan, Lammin ja Riihimäen pienjäteasemien kuljetuspalvelut
  4. Nurmijärven Metsä-Tuomelan ja Järvenpään Puolmatkan jätteidenkäsittelyalueiden työkone- ja kuljetuspalvelut sekä Metsä-Tuomelan jätetäyttöalueen työt
  5. Kokonaisurakka (urakka-alueet A + B + C + D)

Ennen kilpailutuksien käynnistämistä Kiertokapula Oy haluaa kuulla mahdollisia tarjoajia markkinavuoropuhelussa. Markkinavuoropuhelu ei ole osa hankintamenettelyä, vaan toteutetaan ennen hankintamenettelyn aloittamista. Markkinavuoropuhelussa saatuja tietoja käytetään kilpailutuksien valmistelussa.

Mahdollisen kilpailutuksen aikataulusta ja menettelyistä päätetään markkinavuoropuhelun jälkeen. Hankintakokonaisuuden ja alustavien suunnitelmien esittely järjestetään Teams-etäyhteydellä keskiviikkona 13.3.2024 klo 9.00 alkaen. Toivomme aktiivista osallistumista ja vuoropuhelua tilaisuudessa. Esittelytilaisuuteen osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan sähköpostiosoitteeseen kaisa.haapaniemi@kiertokapula.fi viimeistään tiistaina 12.3.2024 klo 14.00 mennessä. Osallistujille lähetetään kutsulinkki esittelyyn. Esittelytilaisuuden jälkeen julkaistaan osoitteessa https://www.kiertokapula.fi/jatteiden-vastaanoton-markkinavuoropuhelut/ linkki verkkokyselyyn, jossa kartoitetaan mahdollisten tarjoajien näkemyksiä hankinnasta. Nettikysely on avoinna sunnuntaihin 17.3.2024 klo 22.00 asti. Nettikyselyyn vastanneilla on mahdollisuus sopia etäyhteyden kautta toteutettava toimittajan ja tilaajan välinen keskustelu hankintaan liittyen. Halukkuus keskusteluun ilmoitetaan osana nettikyselyä. Etäyhteydellä käytävät keskustelut toteutetaan perjantaihin 22.3.2024 mennessä.

Markkinavuoropuheluun osallistuminen ei sido tarjouskilpailuun osallistumiseen, eikä myöskään ole edellytyksenä myöhemmin varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumiselle. Markkinavuoropuheluun osallistuminen ei vaikuta tarjoajan asemaan varsinaisessa tarjouskilpailussa. Markkinavuoropuheluun osallistuneille ei makseta korvausta osallistumisesta.